7.5 C
Warszawa
czwartek, 25 kwietnia, 2024.

Znaczenie używanych słów

Jesteśmy często pytani o pierwszy punkt programu ideowego Karate-dō Tsunami®, w którym jest użyte sformułowanie … powrót do doktryny Karate-dō Daruma. Spieszymy zatem odpowiedzieć na to pytanie. Zanim jednak skupimy się na całości sformułowania, wyjaśnijmy najpierw to, co kryje się pod pojęciem „doktryna”.

Pojęcie “doktryna” pochodzi od łacińskiego słowa doctrina – nauczanie, wiedza. Pierwotnie oznaczała ona naukę lub ogół wiedzy z danej dyscypliny. Dopiero z czasem terminem tym zaczęto określać rozmaite teorie, idee i założenia powiązane ze sobą w jakiś sposób, które razem tworzyły fundament określonej koncepcji naukowej, filozoficznej, gospodarczej czy też politycznej.

Współcześnie doktryną określamy zbiór ogólnie uporządkowanych założeń, twierdzeń, poglądów i przekonań na temat określonej dziedziny wiedzy. W doktrynach znajdujemy różne twierdzenia nawiązujące do dorobku nauki oraz wnioski wynikające z przyjmowanych założeń światopoglądowych, etycznych czy moralnych. Dotyczą one przede wszystkim tego co i jak być powinno, czyli określają główne kierunki i cele do jakich należy dążyć oraz mówią, jak należy postępować, aby te cele osiągnąć.

[tds_partial_locker tds_locker_id=”182″]

Doktryny różnią się od teorii naukowych brakiem pełnego uzasadnienia całości przyjmowanych przesłanek i wyprowadzanych z nich wniosków. Opierają się na określonym światopoglądzie, a czasem nawet na doświadczeniach i autorytecie tworzących je ludzi, którzy dają w ten sposób wyraz własnym przekonaniom.

Użyte w programie ideowym sformułowanie …  Powrót do doktryny Karate-dō Daruma – jest wskazaniem konkretnego działania, w którym użyte zostały współczesne sformułowania, zrozumiałe dla aktualnego Czytelnika.

Celem w Karate-dō jest “doskonalenie się”. Wiele osób myli pojęcia wprowadzając pojęcia “wygranej walki”. W odniesieniu do “sztuki walki”, a zwłaszcza Karate-dō, wygrana walka dotyczy jedynie pokonania swoich słabości oraz stania się człowiekiem, jak najbardziej posiadającym najlepsze cechy charakteru, takie jak: uprzejmość, szacunek, pokora, pracowitość, determinacja, itd. Kiedy umysł w pełni zapanuje nad ciałem, a ciało poddane ostremu treningowi “połączy się” z umysłem, zanikną pojęcia wrogości, nienawiści i agresji. To właśnie dawkowane w odpowiednich proporcjach ćwiczenia medytacyjne i fizyczne mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i na to kim jesteśmy. Mega skrót…

spot_img
spot_img

podobne informacje

Praca nad dystansem w starciu

Praca nad dystansem w starciu omawiana jest dokładnie podczas zapoznawania się z materiałem na stopień...

Urodziny senpai Jana

Urodziny senpai Jana… 18. urodziny! Dokładnie pamiętamy, kiedy senpai Jan pojawił się w warszawskim klubie...

Tuż po feriach Maja podeszła do egzaminu

Tuż po feriach Maja Piotrowska podeszła do egzaminu na kolejny stopień. Dwa tygodnie przygotowywania się,...