-2.5 C
Warszawa
niedziela, 3 grudnia, 2023.

Znaczenie używanych słów

Jesteśmy często pytani o pierwszy punkt programu ideowego Karate-dō Tsunami®, w którym jest użyte sformułowanie … powrót do doktryny Karate-dō Daruma. Spieszymy zatem odpowiedzieć na to pytanie. Zanim jednak skupimy się na całości sformułowania, wyjaśnijmy najpierw to, co kryje się pod pojęciem „doktryna”.

Pojęcie “doktryna” pochodzi od łacińskiego słowa doctrina – nauczanie, wiedza. Pierwotnie oznaczała ona naukę lub ogół wiedzy z danej dyscypliny. Dopiero z czasem terminem tym zaczęto określać rozmaite teorie, idee i założenia powiązane ze sobą w jakiś sposób, które razem tworzyły fundament określonej koncepcji naukowej, filozoficznej, gospodarczej czy też politycznej.

Współcześnie doktryną określamy zbiór ogólnie uporządkowanych założeń, twierdzeń, poglądów i przekonań na temat określonej dziedziny wiedzy. W doktrynach znajdujemy różne twierdzenia nawiązujące do dorobku nauki oraz wnioski wynikające z przyjmowanych założeń światopoglądowych, etycznych czy moralnych. Dotyczą one przede wszystkim tego co i jak być powinno, czyli określają główne kierunki i cele do jakich należy dążyć oraz mówią, jak należy postępować, aby te cele osiągnąć.

Treść dostępna dla prenumeratorów Newslettera

Wpisz swój e-mail, aby uzyskać dostęp.
Twój e-mail chronimy w 100% przed spamem!

blog

Więcej podobnych