Strona główna » Związek Sportowy

30 października 2012 r. Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000438387 zarejestrował Związek Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami, który jest stowarzyszeniem stowarzyszeń skupiającym kluby realizujące szkolenia z zakresu Karate-dō Tsunami w Polsce.

Związek Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami to przede wszystkim ludzie, dla których Karate-dō jest prawdziwą pasją. Związek ma za zadanie wspierać i pomagać w tych tematach, do których realizacji został powołany.

Skład Zarządu

  • Prezes – Mirosław Pawliński (Karate-dō Tsunami)
  • I wiceprezes – Mariusz Obrycki (Karate-dō Tsunami)
  • II wiceprezes – Robert Kwiecień (Karate-dō Tsunami)
  • Sekretarz – Joanna Łaska (Karate-dō Tsunami)
  • Członek zarządu – Zbigniew Kociński (Karate-dō Tsunami)

Skład Komisji Rewizyjnej

  • Przewodniczący – Cezary Sobociński (Karate-dō Tsunami)
  • Członek – Sławomir Łaski (Karate-dō Tsunami)
  • Członek – Beata Sobiesiak (Karate-dō Tsunami)

Cel działania Związku zgodnie z wpisem w KRS:

Zrzeszanie na zasadzie dobrowolności klubów sportowych wokół idei
i zasad sportowych Karate-dō oraz upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Deklaracja przystąpienia: Zgodnie ze Statutem do Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami mogą należeć kluby (stowarzyszenia), które w swojej działalności prowadzą szkolenia z zakresu Karate-dō. Zgłoszenie takie następuje w formie pisemnej.

W załączonej deklaracji na końcu wymienione są wszystkie dokumenty, które należy wraz z nią dostarczyć na ten adres.

Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu Zarząd Związku podejmuje w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów.

  • Wpisowe: 250 zł
  • Składka roczna: 500 zł

UWAGA: Niejednokrotnie zdarza się, że nieautoryzowane kluby lub instruktorzy powołują się na współpracę z naszym Związkiem Sportowym. Autoryzację klubu lub instruktora można sprawdzić przesyłając zapytanie do biura naszego Związku Sportowego na ten adres.

Warto wiedzieć więcej!