śr, 14.11.2018

Związek Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami

Związek Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami jest stowarzyszeniem stowarzyszeń zarejestrowanym w KRS 30 października 2012 r. pod numerem 0000438387.


UWAGA: Niejednokrotnie zdarza się, że nieautoryzowane kluby lub instruktorzy powołują się na współpracę z naszym Związkiem Sportowym. Autoryzację klubu lub instruktora można sprawdzić przesyłając zapytanie do biura naszego Związku Sportowego na ten adres.