Związek Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami

Uczestnicy jednego z wielu zgrupowań w Płońsku

Związek Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami jest stowarzyszeniem stowarzyszeń zarejestrowanym w KRS 30 października 2012 r. pod numerem 0000438387.

Związek Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami reprezentuje w Polsce stowarzyszenia realizujące szkolenia z zakresu Karate-dō Tsunami.

Związek Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami zarządza, promuje i wspiera praktykę Karate-dō Tsunami w Polsce, a także prowadzi: warsztaty, kursy, przeprowadza egzaminy oraz nadzoruje sposób nauczania Karate-dō Tsunami wg ustalonych standardów i programów szkoleniowych.

Związek Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami jest organizacją non-profit, działającą zgodnie z przyjętym Statutem.

Związek Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami wspiera wszelkie działania propagujące zdrowy styl życia i sport pozbawione: agresji, przemocy, rasizmu i wszelkiej dyskryminacji.

Sesshin grudzień 2012 r. Warszawa

UWAGA: Niejednokrotnie zdarza się, że nieautoryzowane kluby lub instruktorzy powołują się na współpracę ze Związkiem Sportowym Polska Federacja Karate-dō Tsunami lub realizację jednego z autorskich projektów: Inwestujemy w młodzież, Stop agresji i przemocy, Naucz się bronić, Karate-dō łączy pokolenia oraz Umiemy ratować.

Autoryzację instruktora, klubu lub realizowanego projektu można sprawdzić przesyłając zapytanie do biura Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami na ten adres.

Gold Sponsor

Współpraca

Sklep dla pasjonatów