Związek Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami

Związek Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami jest stowarzyszeniem stowarzyszeń zarejestrowanym w KRS 30 października 2012 r. pod numerem 0000438387.