Dyplom dla Andrzeja Ciemnieckiego

W tym roku szkoleniowym, Andrzej Ciemniecki był uczestnikiem wyjazdu na szkolenie w ramach projektu Dōjō, który to projekt jest realizowany przez Związek Sportowy Polska...

Współpraca

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Partnerzy, sponsorzy

 

Dzień 2.

Energia i radość

To bardzo proste!