Inauguracja nowego roku na Uczelni Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie odbyła się jak zawsze w siedzibie PKOl w Warszawie. Wszyscy uczestnicy stawili się niezwykle punktualnie. O godzinie 10.00 głos zabrał rektor prof. Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie dr Jacek Dembiński.

Powitanie gości, krótkie przemówienie, w którym rektor Uczelni przytoczył kilka ważnych liczb obrazujących aktualny stan kultury fizycznej w szkolnictwie. Następnie głos zabrała przedstawicielka samorządu studenckiego Klaudia Olender. Głos również zabrał prof. WS EWS Sławomir Wilk i prof. WS EWS Kanclerz Uczelni Marek Rybiński.

Później już tylko nagrody, wyróżnienia i podziękowania. Wśród wyróżnionych znalazła się Natalia Partyka (tenis stołowy) oraz Arleta Podolak (judo). Główną nagrodę przyznawaną od lat… Herosa WS EWS w tym roku otrzymał nasz aktualny mistrz świata Paweł Fajdek!

Od lewej: Paweł Fajdek oraz prof. WS EWS Agnieszka Rybińska

Podczas inauguracji działo się… ale więcej na naszych łamach już niedługo. Warto przypomnieć, że Związek Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami® od momentu powstania współpracuje z Uczelnią Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie.

WS EWS | Sportowa uczelnia, prowadząca studia I i II stopnia w zakresie nauk o sporcie, kulturze fizycznej, turystyce i rekreacji. Studia sportowe w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie realizują autorski i nowoczesny program, który jest bardziej atrakcyjny od programu innych uczelni wychowania fizycznego i sportu. Znakomicie rozwiązany system praktyk, wyjazdów na obozy letnie i zimowe oraz warsztaty specjalistyczne, które są atutem uczelni.

Uczelnia oferuje również podyplomowe studia z zakresu sportu i integracji sensorycznej oraz kursy instruktorskie i trenerskie.

Uczelnia jest pierwszą i jedyną Wyższą Uczelnią w Polsce, która posiada aktualną akredytację prestiżowej organizacji NSCA (National Strenght Conditioning Association) w Colorado Springs USA. Uczelnia i realizowany program kształcenia trenerów przygotowania motorycznego, specjalistów od przygotowania kondycyjnego oraz kształcenia trenerów personalnych zyskał  uznanie i tytuł NSCA Recognized School.