16.8 C
Warszawa
poniedziałek, 20 maja, 2024.

Egzaminy na stopnie dan

Wymagania na poszczególne stopnie mistrzowskie w Karate-dō Tsunami® odbiegają w zasadniczy sposób od wymagań, które występują w większości szkół i styli Karate na świecie. O ile wymagania na stopnie szkoleniowe kyu mają za zadanie przygotowanie Uke do samodzielnej pracy i doskonalenia się, o tyle wymagania na stopnie szkoleniowe dan są już praktycznym egzekwowaniem samodzielnej pracy na “Drodze doskonalenia”.

Egzamin sensei Mirosława Pawlińskiego na stopień 1 dan oglądali uczestnicy i zaproszeni goście zgrupowania w Sochocinie w 2011 r.

Jak twierdził Gichin Funakoshi – Karate jest jedno – nie istnieje podział (sztuczny) na style i szkoły. Każdy z ćwiczących – Uke – ma prawo do świadomego wyboru sposobu doskonalenia się, wykorzystując do tego trening sztuki walki (w tym wypadku Karate) oraz trening umysłowy wg. wybranej szkoły Zen.

Stąd też w Karate-dō Tsunami® pozytywne zaliczenie egzaminu na stopień mistrzowski Dan jest swojego rodzaju potwierdzeniem posiadanej rozległej wiedzy dotyczącej sportów i sztuk walki, umiejętności analizowania, znajomości historii sztuk walki oraz ogólnej wiedzy na temat Dalekiego Wschodu.

Uke posiadający stopień mistrzowski jest przede wszystkim ekspertem w sztukach walki. Jest osobą, która posiada i okazuje ogromną pokorę wobec historii sztuk walki i pracy, jaką włożyli wszyscy trenujący w rozwój tego tematu.

Proces doskonalenia się na tym etapie jest jak najbardziej zbliżony do pracy, jaką wykonuje student. Posiada on dostęp do wiedzy poprzez bezpośredni kontakt z instruktorem, który dłużej od niego doskonali się. Jest świadom swoich umiejętności i braków. Samodzielnie wybiera tempo dalszego rozwoju, jego cykliczność oraz sposoby egzekwowania od siebie samego posiadanej wiedzy.

Wszechstronny rozwój bez skłaniania się w stronę jednego stylu. Brak fanatycznego podejścia do procesu treningu. Świadome podjęcie odpowiedzialności za swoje działania, czego efektem jest między innymi, odrzucenie tzw. kultu mistrzów. Wymuszenie na Uke wykonania konkretnej pracy (wysiłku umysłowego i fizycznego), która ma zostać oceniona przez komisję egzaminacyjną.

Te proste rozwiązania pozostały obecnie jedynie w Karate-dō Tsunami®. Pomimo wielokrotnie wykonywanych prób znalezienia rozwiązania w tak trudnym temacie jak doskonalenie się wg. założeń Daruma – nikomu wcześniej się to nie udało. Siła Karate-dō Tsunami® pochodzi z właściwego zrozumienia nauk Daruma.

Sama forma egzaminu jest tylko stroną umowną w egzekwowaniu wiedzy i umiejętności. Stąd tak wiele elementów podczas egzaminu, które Uke ma przygotować samodzielnie.

wymagania egzaminacyjne

Ważne

Niejednokrotnie zdarza się, że nieautoryzowane kluby lub instruktorzy powołują się na współpracę ze Związkiem Sportowym Polska Federacja Karate-dō Tsunami® lub realizację jednego z autorskich projektów: Inwestujemy w młodzież, Stop agresji i przemocy, Naucz się bronić, DŌJŌ, Biegamy, Karate-dō łączy pokolenia oraz Uczymy ratować. Autoryzację instruktora, klubu lub realizowanego projektu można sprawdzić przesyłając zapytanie do biura Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami® na ten adres.