7.5 C
Warszawa
czwartek, 25 kwietnia, 2024.

Program ideowy | omówienie

Poniżej przedstawiamy bardzo skrótowo, jak można interpretować PROGRAM IDEOWY. Mamy nadzieję, że taka forma w podstawowy sposób wyjaśni znaczenie najważniejszych 5 punków w Karate-dō Tsunami®.

Ad. 1. Celem w Karate-dō jest “doskonalenie się”. Wiele osób myli pojęcia wprowadzając pojęcia “wygranej walki”. W odniesieniu do “sztuki walki”, a zwłaszcza Karate-dō, wygrana walka dotyczy jedynie pokonania swoich słabości oraz stania się człowiekiem, jak najbardziej posiadającym najlepsze cechy charakteru, takie jak: uprzejmość, szacunek, pokora, pracowitość, determinacja, itd. Kiedy umysł w pełni zapanuje nad ciałem, a ciało poddane ostremu treningowi “połączy się” z umysłem, zanikną pojęcia wrogości, nienawiści i agresji. To właśnie dawkowane w odpowiednich proporcjach ćwiczenia medytacyjne i fizyczne mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i na to kim jesteśmy.

Ad. 2. Trening Karate podobny jest do nauki posługiwania się nożem. Z jednej strony nóż służy do zaspokojenia naszych potrzeb jako narzędzie, którym przygotowujemy posiłki. Z drugiej strony używając noża można pozbawić życia. Trening Karate zawiera elementy brutalne (dla przeciwnika), ale i tak potrzebne jak umiejętność udzielania pierwszej pomocy. W całym procesie szkoleniowym szczególny nacisk jest kładziony na warstwę moralną i etyczną Karate. Odbiciem tego jest pierwsza technika używana w formach nauki walki “Kata”- a jest nią technika blokująca. Jak mawia wielu wybitnych mistrzów, Karate rozpoczyna się i kończy uprzejmością (ukłonem). Pokojowe nastawienie Karate przekazał współczesnemu światu wybitny karateka, ojciec współczesnego Karate-dō Gichin Funakoshi w słowach, które zostały wyryte na jego nagrobku “Karate ni sente nashi” – Karate nie służy agresji.

Ad. 3. Zaglądając w karty historii Karate, żaden z mistrzów nie dzielił Karate na ściśle określony styl. Wręcz przeciwnie, rozwijano sztukę walki jako “sztukę” poprzez częste spotkania i wymianę doświadczeń. Dopiero na początku XX wieku, kiedy połączono Karate ze sportem i komercją, ruszyła prawdziwa lawina. Powstawały szkoły i “style”. Wielokrotnie też niczym się nie różniły, poza możliwościami ich twórców. Adepci zaś próbowali jeszcze bardziej podsycać to niezdrowe konkurowanie. W efekcie do dziś mamy kilka setek styli i setki szkół, które próbują zwalczać się nawzajem. Głównie z powodu chęci posiadania większych profitów finansowych. Rozwój Karate-dō w takim wykonaniu został zatrzymany.

Dopiero Karate-dō Tsunami® połączyło zwaśnione “style” podając najłatwiejsze z możliwych rozwiązań. Prawie każdemu ćwiczącemu przychodzi po jakimś czasie ćwiczenia pomysł do tego, by poznać także inne style Karate. Jeżeli jednak dzieje się to w określony sposób, z możliwością opanowania i analizy dorobku różnych styli bez skłaniania się w stronę któregokolwiek, to jest to właśnie Karate-dō Tsunami®. Unikanie zahamowań i ograniczeń z jednoczesnym własnym rozwojem. Jest to proste. Cały problem leży jednak w tym, że nikt na całym świecie, poza studentami Karate-dō Tsunami®, tego nie dokonał. Najprostsze rozwiązanie, któremu nie wszyscy mogą sprostać. Gdyby wśród ćwiczących zostało wprowadzone, nie istniałyby podziały i waśnie między systemami, szkołami i stylami. Już wcześniej wspomniany Gichin Funakoshi podkreślał, że Karate jest jedno!

Ad. 4. Jak należy rozumieć ten punkt? Odrzucenie kultu mistrzów? Dla studentów Karate-dō Tsunami® stało się jasne, że nie ma znaczenia wzrost, wiek, wykształcenie, płeć i warunki fizyczne. Ważna jest determinacja w “doskonaleniu się”. Osoba mistrza stanowi zaś jedynie pomoc w całym procesie szkoleniowym. To jego wskazówki, wymiana doświadczeń i podpowiedzi pomagają nam szybciej i sprawniej poruszać się do przodu. Wszystko bowiem zależy od nas samych. Włączając w to tak trudny temat, jak egzamin, który należy złożyć pojedynczo w obecności komisji egzaminacyjnej.

Dodatkowo, każdy ze studentów ma obowiązek opiekować się studentem posiadającym niższy stopień. Powoduje to, że studenci szybciej poznają tematy dotyczące refleksji, krytycznej oceny, świadomości swoich możliwości. Tego typu podejście powoduje również budowanie wśród studentów własnej inicjatywy i chęci pracy na swojej “drodze doskonalenia się”. Każdy z nas ma szansę zostać mistrzem. Wszystko bowiem zależy tylko od nas samych. Tutaj nie istnieje droga na skróty. Rozwiązanie powyższe spowodowało również wyeliminowanie korupcji, czyli kupowania stopni.

Odrzucenie kultu mistrzów to jedynie wskazanie, by nie przyjmować wszystkiego, co nam jest przekazywane bez analizy i dogłębnego poznania istoty zagadnienia. Każdego zagadnienia. Nikt w Karate-dō Tsunami® nie twierdził i nie twierdzi, że rola sensei nie jest ważna. Otóż jest ważna, bo właśnie dzięki niemu poznajemy Karate. Jednak to nas nie zwalnia ze świadomego myślenia i działania. Chociażby w postaci zadawania pytań.

Ad. 5. Po raz pierwszy “demokracja” została wprowadzona w sztukach walki, w Karate-dō Tsunami®. Odbiciem jest chociażby formuła oceny studenta przez komisję egzaminacyjną. Zawsze w komisji zasiada nieparzysta liczba osób. Większość głosów stanowi o wyniku egzaminu. W komisji mogą zasiadać osoby z innych klubów, ale minimum ze stopniem z jakim student podchodzi do egzaminu na stopień wyższy. Powoduje to utrzymanie niezwykle wysokiego poziomu wyszkolenia. Każdy z członków Komisji może jednak wyrazić swoje zdanie.

Innym z czynników demokratycznych wprowadzonych w tym kierunku jest podejmowanie decyzji istotnych dla całego procesu szkoleniowego. Przykładowo, złożona propozycja dotycząca zmiany programu szkoleniowego lub choćby fragmentu egzaminu zostaje przedstawiona wszystkim członkom klubów. Ich instruktorzy zasiadający w Yūdansha (radzie mistrzów), po konsultacjach w klubach, głosują czy dana poprawka wchodzi w życie.

Jest to niezwykle istotne. W ten sposób każdy ze studentów ma bezpośredni wpływ na kierunek, który trenuje. Tutaj nie lekceważy się doświadczeń związanych z treningiem nawet początkujących karateka.

wymagania egzaminacyjne

Ważne

Niejednokrotnie zdarza się, że nieautoryzowane kluby lub instruktorzy powołują się na współpracę ze Związkiem Sportowym Polska Federacja Karate-dō Tsunami® lub realizację jednego z autorskich projektów: Inwestujemy w młodzież, Stop agresji i przemocy, Naucz się bronić, DŌJŌ, Biegamy, Karate-dō łączy pokolenia oraz Uczymy ratować. Autoryzację instruktora, klubu lub realizowanego projektu można sprawdzić przesyłając zapytanie do biura Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami® na ten adres.