Władze Związku Sportowego

W pierwszym kwartale 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami, podczas którego podsumowane zostały pierwsze lata działania Związku oraz plany na kolejne. W trakcie Walnego zostało udzielone absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz odwołana dotychczasowa Komisja Rewizyjna. Tym samym odbyły się zgodnie ze Statutem wybory do Zarządu Związku i nowego składu Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania na kolejną kadencję trwającą 5 lat (2018-2023) zostały wybrane następujące osoby:

Zarząd:

  • Prezes – Mirosław Pawliński
  • I Wiceprezes – Mariusz Obrycki
  • II Wiceprezes – Zbigniew Kociński
  • Sekretarz – Renata Pawlińska
  • Członek Zarządu – Piotr Michalczyk

Komisja Rewizyjna:

  • Alicja Obrycka
  • Paulina Będkowska
  • Karolina Hamlet

UWAGA: Niejednokrotnie zdarza się, że nieautoryzowane kluby lub instruktorzy powołują się na współpracę ze Związkiem Sportowym Polska Federacja Karate-dō Tsunami lub realizację jednego z autorskich projektów: Inwestujemy w młodzież, Stop agresji i przemocy, Naucz się bronić, Dōjō, Biegamy, Karate-dō łączy pokolenia oraz Uczymy ratować.

Autoryzację instruktora, klubu lub realizowanego projektu można sprawdzić przesyłając zapytanie do biura Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami na ten adres.

Gold Sponsor

Współpraca

Patronat

Współpraca