Warto wiedzieć więcej

[mks_dropcap style=”letter” size=”52″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#000000″]W[/mks_dropcap]spółczesność pełna jest agresji. Niczym nie uzasadnionej zawiści. Najczęściej jednak autorami tego typu działań są ci, którzy w innych obszarach życia po prostu się nie sprawdzili.

Patronat

A tutaj jest jedyne miejsce, w którym “nareszcie w ich mniemaniu” odnoszą sukces. Przypomnijmy zatem fragment materiału, którego właściwym tytułem powinien być Karate-dō Tsunami i inne… Karate Tsunami.

[mks_col]

[mks_one_half]W Karate-dō Tsunami przechodząc cały program szkoleniowy (kyū) student dojrzewa do tego, by zostać ekspertem w sztukach walki. Efektem tego jest zdobycie stopnia mistrzowskiego (1 dan, shodan, sensei).

Jednak dopiero od tego poziomu student rozpoczyna swoją prawdziwą “drogę” w Karate. Przez cały czas, kiedy poznawał podstawy i elementy wspólne dla ogółu szkół Karate uczył się tego, co można byłoby nazwać absolutnym kanonem Karate i Zen. Na dalszym etapie poprzeczka w „doskonaleniu się” podniesiona jest o wiele wyżej. Dopiero na tym etapie szkoleniowym student ma za zadanie wychwycenie różnic pomiędzy poszczególnymi szkołami Karate.

[/mks_one_half]

[mks_one_half]Odbiciem takiego podejścia do zakresu programu szkoleniowego jest sposób składania egzaminów na stopnie mistrzowskie. To tutaj student wykonuje pracę, która zapewnia bardzo dokładne poznanie nie tylko dalszych założeń Karate-dō Tsunami, ale wymaga praktycznego ich zastosowania. Przykładem jest pion kata prezentowanych na tym etapie szkoleniowym.

Student przygotowując się do egzaminu wybiera trzy kata (każde z innej szkoły) wymagane na stopnie mistrzowskie w danym stylu np.: Bassai Dai = Shōtōkan, Bassai = Wadō-ryū i Passai = Matsubayashi-ryū.

[/mks_one_half]

[/mks_col]

To z kolei powoduje, że w ten czy inny sposób student poznaje dany styl od podstaw. Wybór jednak danego stylu pozostawiony jest studentowi. To jest wybór, który na tym etapie możemy uznać za absolutnie świadomy. Tak naprawdę, to dopiero teraz student określa „swoje” Karate w zakresie materiału, jaki dalej poznaje i doskonali się.

Doskonalenie po przez (jeszcze raz warto zaznaczyć) świadomy wybór poszczególnych rozwiązań, dostosowane do możliwości psychomotorycznych studenta. Jednak najważniejsze na tym etapie szkolenia jest to, że świadomie student definiuje “swoje” Karate, bez nadawania mu jakiejś szczególnej nazwy. Po przez tego typu podejście unika się tworzenia następnego (z wielu) styli Karate ograniczonego możliwościami danej osoby. Świadomość takiego właśnie podejścia do zagadnienia Karate-dō Tsunami jest oczekiwana od osoby posiadającej stopień mistrzowski (sensei).

Do egzaminu na stopień “sensei” podchodzi zazwyczaj osoba dorosła. Jednak warto rozróżnić „dorosłość” od „dojrzałości”. To ogromne wyzwanie dla komisji, czy bezpośrednio nauczyciela przyszłego sensei, by wyjaśnić mu… że to dopiero początek „drogi”.

W kolejnej części będzie więcej o tematach, które są ze sobą nierozerwalne. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: czym jest szacunek, pokora, zaufanie, szczerość i lojalność w Karate?