Stop agresji i przemocy

Stop agresji i przemocy… program jest propozycją Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami na narastające w naszym kraju zjawisko agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Korzystając z wieloletnich doświadczeń pracy z dziećmi i młodzieżą instruktorzy Karate-dō Tsunami stworzyli system szkolenia, który przeciwdziała powstawaniu przemocy w szkole oraz pozwala nauczycielom i rodzicom radzić sobie z problemem agresji i przemocy wśród uczniów. Program “Stop agresji i przemocy” pilotażowo został uruchomiony w Uczniowskich Klubach Sportowych ZS PFKT.

Kim jesteśmy?

Z inicjatywy Mirosława Pawlińskiego w latach 1996-1999 powstały założenia do projektu STOP AGRESJI I PRZEMOCY. Realizacja projektu od „0” ruszyła w grudniu 1999 roku. I tak działając nieprzerwanie w 2006 roku został zarejestrowany pierwszy w Warszawie UKS Karate-dō realizujący całość projektu. W 2007 roku został zarejestrowany kolejny UKS Karate-dō, tym razem w Płońsku. W 2010 roku został powołany do życia UKS Karate-dō w Łomży. Na rejestrację oczekują kolejne kluby. W lipcu 2011 roku kluby realizujące projekt zdecydowały o powołaniu Związku Sportowego Polskiej Federacji Karate-dō Tsunami.

Na wniosek zarządu ZS PFKT projekt STOP AGRESJI I PRZEMOCY został uznany za program autorski instruktorów Związku Sportowego Polskiej Federacji Karate-dō Tsunami i tym samym został przyjęty do realizacji przez wszystkie klubu członkowskie. SAIP to pierwszy tak innowacyjny program wykorzystujący elementy KARATE-DŌ, PIERWSZEJ POMOCY i ZEN, jako spójną całość. Aktualnie SAIP jest częścią innego projektu o nazwie INWESTUJEMY W MŁODZIEŻ.

 

Misja

Promujemy i wdrażamy zasady rozwoju dzieci i młodzieży w oparciu o szeroko rozumiany ruch fizyczny, który jest podstawą zdrowia. Dbamy o podnoszenie standardów życia, w tym świadomości potrzeby dbania o zdrowie już od najmłodszych lat. Ruch fizyczny to także profilaktyka przed wszelkimi uzależnieniami: tytoń, narkotyki, alkohol oraz wspaniała forma przeciwdziałania agresji i przemocy. Wierzymy, że świadomi obywatele będą odpowiedzialnie włączać się aktywnie w takie działania we własnych społecznościach.

Działania

Wierzymy głęboko w sens działań systematycznych i długofalowych. Takich, które pomogą nam dokonać zmiany społecznej. Realizujemy własne projekty i programy. Będziemy współpracowali z organizacjami pozarządowymi, rozwijali wolontariat, angażować się w rozwój i realizację strategii społecznej odpowiedzialności Związku Sportowego Polskiej Federacji Karate-dō Tsunami. Docelowo ZS PFKT zostanie przekształcona w Fundację.

O nas

Jesteśmy grupą dojrzałych osób, które posiadają swoją pasję o nazwie KARATE-DŌ. Spoglądając na nasze dzieci i stojące przed nimi wyzwania współczesnego świata, podjęliśmy wyzwanie zrealizowania projektu, który – mamy nadzieję – zainteresuje każdego, komu dobro dzieci, młodzieży i na końcu jego samego leży na sercu. Choć nasza praca wykonywana jest w wolontariacie, staramy się zachować najwyższy poziom w realizacji każdego najmniejszego szczegółu. Stawiamy na wiedzę, świadomość i umiejętność porozumiewania się. Bez niepotrzebnej agresji i przemocy.

Stop agresji i przemocy

Prześladowanie i dokuczanie może dotyczyć każdego, niezależnie od jego wyglądu, umiejętności, zdolności czy sprawności fizycznej. Niektóre osoby mogą wyglądać lub zachowywać się tak, że inni częściej im dokuczają, jednak to nie one są za to odpowiedzialne. Konsekwencje przemocy ponoszą wszyscy uczestnicy takich sytuacji.

Uczestnicy programu

Ofiary przeżywają trudne emocje – poczucie poniżenia i upokorzenia, wstyd, lęk, rozpacz i smutek. Długofalowe skutki dla ofiar to obniżona samoocena i problemy społeczne – trudności w nawiązywaniu kontaktów, skłonność do izolacji. Ofiary przemocy szkolnej bardzo rzadko mówią dorosłym o swoich problemach. Często mają doświadczenia bagatelizowania ich problemów przez dorosłych (“przezywają cię – nie zwracaj na to uwagi”, “nie skarż”). Obawiają się też pogorszenia sytuacji, zemsty ze strony prześladowców. Ponadto przeszkadza im wstyd i poczucie winy – “kozioł ofiarny” jest przekonany, że wina tkwi w nim samym.

Długotrwałe podleganie presji agresorów może prowadzić do zaburzeń somatycznych, często bardzo poważnych. Dla sprawców przemocy konsekwencją jest utrwalanie się sposobu agresywnych zachowań, obniżanie się poczucia odpowiedzialności za własne działania, skłonność do zachowań aspołecznych, łatwe wchodzenie w konflikty z prawem. Świadkowie przemocy, którzy nie potrafili się jej skutecznie przeciwstawić, często latami przechowują poczucie winy, niezadowolenie i pretensje do siebie, uczą się też bierności, bezradności i nie reagowania w trudnych sytuacjach.

Cele programu

Dla uczniów:

 • obniżenie zachowań antyspołecznych wśród dzieci,
 • uczenie dzieci sposobów obrony swojej osoby przed przemocą fizyczną,
 • uczenie dzieci sposobów obrony swojej osoby przed przemocą słowną,
 • uczenie dzieci sposobów obrony swojej osoby przed izolowaniem,
 • kształtowanie w dzieciach postaw empatii,
 • reagowania na akty przemocy, korzystania z pomocy dorosłych,
 • uczenie dzieci zasad pozytywnego kontaktu i budowania relacji koleżeńskich,
 • uczenia dzieci radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Dla nauczycieli:

 • wzrost wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej,
 • wzrost wiedzy na temat roli “dalekowschodnich sztuk walki” i ich wpływu na pozytywne kształtowanie postaw młodzieży,
 • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia szkoleń z zakresu samoobrony i unikania przemocy,
 • stałe kształcenie i podnoszenie kwalifikacji z zakresu “Karate-dō”.

Dla rodziców:

 • uwrażliwianie na problem przemocy wśród dzieci,
 • przedstawienie sposobów włączenia się rodziców w program przeciwdziałania przemocy na terenie klasy i szkoły,
 • pokazanie roli i znaczenia domu, rodziny w kształtowaniu się wśród dzieci ról: sprawców, ofiar oraz biernych obserwatorów,
 • pokazanie roli “dalekowschodnich sztuk walki” i ich wpływu na pozytywne kształtowanie postaw młodzieży.

Formy przemocy szkolnej

 • bezpośrednia przemoc fizyczna – bicie, kopanie, plucie popychanie, szarpanie, wymuszanie pieniędzy, zabieranie przedmiotów, niszczenie własności, przezywanie, wyśmiewanie,
 • bezpośrednia przemoc słowna i niewerbalna – dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie, wyszydzanie, obrażanie, ośmieszanie, grożenie, rozpowszechnianie plotek i oszczerstw (również poprzez sms-y i internet), pokazywanie nieprzyzwoitych gestów,
 • pośrednie formy przemocy – namawianie innych do ataków fizycznych lub słownych, naznaczanie, wykluczanie i izolowanie z grupy.

Uczestnicy programu

Przygotowaliśmy dla młodzieży i Państwa program o nazwie “Stop agresji i przemocy”. Program, który ma na celu propagowanie “zdrowego” podejścia do życia. Program, który pozwala nauczyć się samodyscypliny, umiejętności pracy, skupiania się, wskazuje poprawne wartości życia. Takie jak przyjaźń, pomoc, współczucie itd.

Program ten zapewnia także uczestnikom poznanie podstawowych zasad działania w sytuacjach krytycznych np: udzielaniu pierwszej pomocy. Wspaniałym środkiem do osiągnięcia wymienionych celów, jest trening “sztuki walki” a zwłaszcza Karate-dō. Pomimo, że słowo Karate wywołuje u wielu osób różne skojarzenia, trening Karate-dō to przede wszystkim pozytywne kształtowanie charakteru. Niezaprzeczalnym atutem Karate są jego walory wychowawcze i kształtujące osobowość.

Na treningu Karate nie ma miejsca dla chuliganów. Z doświadczeń wielu pokoleń ekspertów wynika, iż chuligan rozpoczynający praktykę albo zmienia swój stosunek do świata, albo rezygnuje po kilku treningach. Ciężka praca w grupie sprawia, iż ludzie nieśmiali, zakompleksieni, otwierają się, zyskuję pewność siebie. Etykieta i pewne surowe, obowiązujące na treningu normy zachowań temperuję zbyt wybujałe charaktery.

Na czym polega oryginalność programu?

Przede wszystkim zajęcia odbywają się według wymienionych zasad:

 • nieodpłatny udział dzieci i młodzieży,
 • udział w zajęciach jest formą promocji i nagrody za starania w osiąganiu dobrych wyników w nauce oraz prezentowaną postawę,
 • zgodę na udział w zajęciach wyrażają prawni opiekunowie (rodzice) oraz wychowawca klasy,
 • ścisła współpraca prowadzącego zajęcia z dyrekcją szkoły,
 • zajęcia po za lekcyjne.

Program szkoleniowy

Program szkoleniowy obejmuje następującą tematykę:

 • naukę udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • naukę zachowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia,
 • naukę samoobrony i unikania przemocy,
 • naukę koncentracji,
 • naukę relaksu i odprężenia,
 • zainteresowanie ćwiczących kulturą i sztuką Dalekiego Wschodu,
 • prelekcje, pokazy i festiwale kultury Japonii,
 • spotkania z przedstawicielami kultur Dalekiego Wschodu,
 • organizacja zimowych i letnich obozów szkoleniowych.

Dotychczasowe doświadczenia 

Program “Stop agresji i przemocy” wprowadziliśmy pilotażowo w dwóch szkołach. Szkole Podstawowej Nr 2 w Płońsku (4 lata) oraz Szkole Podstawowej Nr 66 w Warszawie (6 lat). W obu szkołach zajęcia odbywały się regularnie dwa razy w tygodniu. W tym czasie wspólnie poprowadziliśmy szkolenia, w których brali udział także uczestnicy zajęć z Bydgoszczy. Należy podkreślić, że zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców.

Uczestnicy programu

Uczestnictwo w nich jest nieodpłatne, ale za to łączy się z wypełnieniem podstawowych obowiązków przez dzieci i młodzież. Stąd w zajęciach może wziąć udział każdy – w nagrodę za swoje zachowanie. Regularny trening Karate powoduje wewnętrzne wyciszenie ćwiczących. Dzieci i młodzież osiągają o wiele lepsze wyniki w nauce. To co wyróżnia nasze zajęcia, to fakt, że uczestnik nie jest związany z “uprawianiem dyscypliny sportu”. Stąd na zajęcia mogą uczęszczać także osoby o mniejszej sprawności fizycznej. W naszej grupie ćwiczą również niepełnosprawni. Dotychczas z naszych zajęć skorzystało blisko 720 osób (dane na zakończenie 2017 r.)

Gold Sponsor

Współpraca

Patronat

Sklep dla pasjonatów