Stop agresji i przemocy… program jest propozycją Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami na narastające w naszym kraju zjawisko agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.

Korzystając z wieloletnich doświadczeń pracy z dziećmi i młodzieżą instruktorzy Karate-dō Tsunami stworzyli system szkolenia, który przeciwdziała powstawaniu przemocy w szkole oraz pozwala nauczycielom i rodzicom radzić sobie z problemem agresji i przemocy wśród uczniów. Program “Stop agresji i przemocy” pilotażowo został uruchomiony w Uczniowskich Klubach Sportowych ZS PFKT.

Promujemy i wdrażamy zasady rozwoju dzieci i młodzieży w oparciu o szeroko rozumiany ruch fizyczny, który jest podstawą zdrowia. Dbamy o podnoszenie standardów życia, w tym świadomości potrzeby dbania o zdrowie już od najmłodszych lat. Ruch fizyczny to także profilaktyka przed wszelkimi uzależnieniami: tytoń, narkotyki, alkohol oraz wspaniała forma przeciwdziałania agresji i przemocy. Wierzymy, że świadomi obywatele będą odpowiedzialnie włączać się aktywnie w takie działania we własnych społecznościach.

Działania

Wierzymy głęboko w sens działań systematycznych i długofalowych. Takich, które pomogą nam dokonać zmiany społecznej. Realizujemy własne projekty i programy. Będziemy współpracowali z organizacjami pozarządowymi, rozwijali wolontariat, angażować się w rozwój i realizację strategii społecznej odpowiedzialności Związku Sportowego Polskiej Federacji Karate-dō Tsunami. Docelowo ZS PFKT zostanie przekształcona w Fundację.

O nas

Jesteśmy grupą dojrzałych osób, które posiadają swoją pasję o nazwie KARATE-DŌ. Spoglądając na nasze dzieci i stojące przed nimi wyzwania współczesnego świata, podjęliśmy wyzwanie zrealizowania projektu, który – mamy nadzieję – zainteresuje każdego, komu dobro dzieci, młodzieży i na końcu jego samego leży na sercu. Choć nasza praca wykonywana jest w wolontariacie, staramy się zachować najwyższy poziom w realizacji każdego najmniejszego szczegółu. Stawiamy na wiedzę, świadomość i umiejętność porozumiewania się. Bez niepotrzebnej agresji i przemocy.

Stop agresji i przemocy

Prześladowanie i dokuczanie może dotyczyć każdego, niezależnie od jego wyglądu, umiejętności, zdolności czy sprawności fizycznej. Niektóre osoby mogą wyglądać lub zachowywać się tak, że inni częściej im dokuczają, jednak to nie one są za to odpowiedzialne. Konsekwencje przemocy ponoszą wszyscy uczestnicy takich sytuacji.

Two little displeased child boy brothers in family conflict quarrel

Uczestnicy programu

Ofiary przeżywają trudne emocje – poczucie poniżenia i upokorzenia, wstyd, lęk, rozpacz i smutek. Długofalowe skutki dla ofiar to obniżona samoocena i problemy społeczne – trudności w nawiązywaniu kontaktów, skłonność do izolacji. Ofiary przemocy szkolnej bardzo rzadko mówią dorosłym o swoich problemach.

Często mają doświadczenia bagatelizowania ich problemów przez dorosłych (“przezywają cię – nie zwracaj na to uwagi”, “nie skarż”). Obawiają się też pogorszenia sytuacji, zemsty ze strony prześladowców. Ponadto przeszkadza im wstyd i poczucie winy – “kozioł ofiarny” jest przekonany, że wina tkwi w nim samym.

Długotrwałe podleganie presji agresorów może prowadzić do zaburzeń somatycznych, często bardzo poważnych. Dla sprawców przemocy konsekwencją jest utrwalanie się sposobu agresywnych zachowań, obniżanie się poczucia odpowiedzialności za własne działania, skłonność do zachowań aspołecznych, łatwe wchodzenie w konflikty z prawem. Świadkowie przemocy, którzy nie potrafili się jej skutecznie przeciwstawić, często latami przechowują poczucie winy, niezadowolenie i pretensje do siebie, uczą się też bierności, bezradności i nie reagowania w trudnych sytuacjach…

Więcej na WWW