Stało się już zwyczajem, w którym instruktorzy Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami prowadzą szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Oczywiście chodzi o instruktorów z Komisji EFR działającej w ramach struktury Związku Sportowego.

- współpraca -

Tym razem szkolenie odbywało się w jednym z Warszawskich przedszkoli, a uczestnikami byli przede wszystkim pracownicy tej placówki. Szkolenie trwało ponad 5 godzin, z czego teoria była poruszana właściwie tylko w czasie praktycznego treningu.

Szkolenie objęło praktycznie cały materiał najbardziej istotny, ze względu na pracę jaką uczestnicy wykonują. Nasz instruktor Renata Pawlińska wyokrzystała w szkoleniu fantomy, defibrylatory i całą resztę sprzętu, którą posiadamy.

Mega zaangażowanie, chęci, energia i wspólny trening! Super grupa. Resztę można obejrzeć na zdjęciach!