Najważniejszy jest przykład

    Nie ma zajęć szkoleniowych, w których instruktor lub trener nie uczestniczy aktywnie. To samo dotyczy stopni wyższych. Praktycznie reprezentowana postawa ćwiczących, zwłaszcza tych, którzy pojawiają się na zajęciach regularnie, jest ważna dla całej grupy.

    Dokładnie tak to wygląda w płońskim klubie. Gakusei Krzysztof Masiak (5 kyū) stara się dokładnie przekazywać wszystkie informacje i wiedzę dotyczącą wykonywania technik także tym najmłodszym. To niezwykle trudne zadanie.

    Krzysztof swój egzamin na stopień 5 kyū zrealizował podczas letniego zgrupowania w Brodnicy. Egzamin został bardzo wysoko oceniony przez komisję, której przewodniczącym był sensei Zbigniew Kociński 2 dan.

    Klub w Płońsku na stałe współpracuje z Urzędem Miejskim w Płońsku oraz Starostwem. Od wielu lat podstawowymi instruktorami prowadzącymi zajęcia są sensei Zbigniew Kociński 2 dan oraz senpai Robert Kwiecień 3 kyū.