Miękkość, twardość techniki. Akcent

- współpraca -

Jeden z ostatnich treningów w warszawskim klubie działającym w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, poświęcony był poznaniu tematu, który jak zawsze zmusił ćwiczących do myślenia. Chodzi o temat, który w dużym, naprawdę dużym skrócie nazywamy „akcent techniki”.

Chodzi głównie o to, jak technika jest wykonywana, zarówno z grupy technik ręcznych jaki i nożnych. Ujmując bardzo skrótowo chodzi o kolejność pracy mięśni, koncentrację oraz miękkość i twardość wykonania każdego ruchu.

Łączenie technik

Szybko ćwiczący przekonali się, że również dotyczy to także wielu innych tematów: oddychanie, świadomość, przytrzymanie techniki itd. – mówi sensei Mirosław Pawliński 2 dan

Pokaz techniki został wykonany przez Martę i Marcina. I trzeba przyznać, że Marcin, który jest jednym z najmłodszych naszych uczestników otrzymał na koniec burzę braw. To jest to… (oczywiście nie brawa).

 

- A N K I E T A -

 

Dla nas najważniejsze jest stałe podnoszenie poziomu prowadzonych zajęć szkoleniowych. Stąd pytamy Was o różne tematy.

Komentuj!

Wprowadź swój komentarz
Proszę wprowadź swoje imię