3.2 C
Warszawa
środa, 24 kwietnia, 2024.

10 kyū | lekcja 2

DŌJŌ (jap. dō = droga, jō = miejsce) = miejsce doskonalenia się

Przedstawione tutaj zagadnienia odnoszą się do zajęć odbywających się w klubie, ale tak naprawdę należy do nich podchodzić równie serio w przypadku treningów indywidualnych. Warto zdawać sobie sprawę z tego, jak istotne są wszystkie drobne elementy każdego „doskonalenia się”, także „samodoskonalenia się”. Oczywiście, to tylko ogromny skrót tematów, bo ich omówienie może być także wielotomowym opracowaniem, zgłębiającym każdy z poruszonych tematów.

Porządek i dyscyplina są niezbędne do tego, aby wszystkie zajęcia mogły przebiegać sprawnie. Przynosi to tylko same korzyści nie tylko ćwiczącym, ale także całemu klubowi. Brak dyscypliny i porządku na wszystkich zajęciach powoduje duże straty czasu, które prowadzący zużywa na uspokajanie studentów, czy też ich ustawianie. Bałagan w tym zakresie może doprowadzić nawet do nieszczęśliwego wypadku. Kiedy używamy pojęcia porządek i dyscyplina warto zauważyć, że obejmuje to również temat „gadulstwa” ćwiczących.

Jak pokazuje życie, praktycznie w każdej grupie znajduje się osoba, która wymaga nieco więcej czasu na przystosowanie się do reguł panujących w DŌJŌ. Stąd też porządek podczas zajęć jest nie tylko obowiązkiem prowadzącego, ale także wszystkich ich uczestników. Należy pamiętać, że właściwe zachowanie jest wymagane już od pierwszych zajęć. Natomiast osoby, które nie mogą się podporządkować dyscyplinie, najszybciej jak to jest możliwe usuwa się z grupy ćwiczebnej. Brak dyscypliny jest oznaką lekceważenia idei Karate-dō (doskonalenia się).

Hierarchia w DŌJŌ. W Karate-dō istnieje zasada, w której wszyscy członkowie klubu, bez względu na ich wiek, płeć czy wykształcenie są sobie równi. Istnieje jednak wyraźny podział wynikający ze stopnia zaawansowania. Zatem w DŌJŌ nie ma dwóch osób o tej samej randze. Nawet wtedy, kiedy obie posiadają ten sam stopień, to jedna z nich zdobyła go wcześniej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, każdy z ćwiczących zna swoje miejsce. Odbiciem hierarchii panującej w DŌJŌ jest wykonanie Shiki (jap. ceremonie).

Podczas ceremonii rozpoczynających zajęcia ustawiamy się w rzędach i szeregach od najstarszego stopniem z prawej do najmłodszego z lewej. W DŌJŌ istnieje także zwyczaj okazywania szacunku. Wyrazem tego jest chociażby wykonanie ukłonu tachi-rei przed i po zadaniu pytania innemu ćwiczącemu. W odpowiedzi zapytany również wykonuje ukłony. Nie mają znaczenia tutaj koligacje rodzinne. Nawet wtedy, kiedy starszy brat zwraca się do młodszego. Te zwyczaje jednak istnieją tylko podczas zajęć w DŌJŌ. Poza DŌJŌ powracają zwyczajne relacje.

Shigoto (jap. praca) jest kolejnym czynnikiem służącym rozwojowi studentów. Przykładem shigoto mogą być zajęcia podczas zgrupowań letnich. Najczęściej najbardziej niewdzięczne zajęcie np. czyszczenie toalety, wykonują nauczyciele i osoby z najwyższymi stopniami. Taki podział powoduje, że ćwiczący nie myśli o sobie w kategoriach „skoro mam wyższy stopień, to jestem lepszy”. Im wyższy stopień posiada student, tym większy przykład może zaprezentować dla pozostałych ćwiczących.

Szacunek dla idei Karate-dō. Z tradycji Karate-dō wynika zwyczaj wykonywania tachi-rei (ukłonu w pozycji stojącej), np. podczas każdorazowego wejścia i opuszczania DŌJŌ. Nawet wtedy, kiedy miejsce ćwiczenia znajduje się w terenie, np. lesie.

Zajęcia na boso. Wszystkie treningi w DŌJŌ odbywają się boso. Chodzenie boso jest formą powrotu do naturalnego bytowania człowieka. W tej formie częściej spotykamy się z ładunkami elektrycznymi ziemi, co bezpośrednio ma bardzo pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Dodatkowo, wymóg odbywania zajęć boso wynika z faktu, że w DŌJŌ musi być zawsze idealnie czysto. Zachowanie czystości od strony fizycznej ma bezpośredni wpływ na utrzymanie czystości duchowej.

Spóźnianie na zajęcia. Jeżeli spóźniliśmy się, to po przybyciu do DŌJŌ wykonujemy samodzielnie shiki (ceremonie) w takim miejscu, aby nie przeszkadzać innym. Następnie wykonujemy rozgrzewkę i w krótkiej przerwie między kolejnymi ćwiczeniami podchodzimy do instruktora, wykonujemy tachi-rei i zwracamy się o zezwolenie na włączenie do zajęć.

Opuszczanie zajęć. Wydarzenie to zazwyczaj rozprasza wszystkich ćwiczących. Stąd, jeżeli zaistnieje sytuacja, w której nie będziecie mogli uczestniczyć do końca zajęć, należy taki fakt zgłosić instruktorowi jeszcze przed zajęciami. Natomiast w przypadku choroby powodującej potrzebę częstego wychodzenia do toalety powinniśmy na ten czas zrezygnować z zajęć. W takim przypadku ani my nie skorzystamy, ani inni członkowie klubu z możliwości szkolenia. Można za to skupić się na obserwacji zajęć, co w dużej mierze przynosi korzyści.

Obserwacja zajęć. W DŌJŌ Karate-dō nikomu z zewnątrz nie zabrania się obserwowania zajęć. Należy jednak uzyskać na to formalną zgodę od instruktora oraz obserwować zajęcia w taki sposób, aby nie przeszkadzać ćwiczącym.

Atmosferę w DŌJŌ tworzą znajdujące się w nim osoby. Od ich postawy zależy więc, czy będzie ona wzmacniać zrozumienie i praktykę, czy też je osłabiać. Najważniejszym warunkiem właściwej atmosfery jest utrzymanie przez wszystkich obecnych w DŌJŌ nastroju pracy, skupienia, spokoju, szacunku i życzliwości. Atmosferę tę wzmacnia stosowanie tradycyjnych zasad zachowania się w DŌJŌ. Mają one związek z charakterystyczną cechą japońskiego sposobu bycia, który polega przede wszystkim na dążeniu do niesprawiania swoją osobą kłopotu innym. W trakcie zajęć niedozwolone jest więc jakiekolwiek przeszkadzanie innym uczestnikom lub wywoływanie swoim zachowaniem reakcji zainteresowania.

Toshigoto (jap. rocznice klubowe). W każdym klubie istnieją uroczystości związane z rocznicami ważnych wydarzeń. Do takich rocznic możemy zaliczyć np. rozpoczęcie działalności klubu. Program uroczystości zawiera między innymi bankiet, ceremonię picia herbaty, wystawy, filmy i pokazy.

10 kyū

Wszystkie zaprezentowane tutaj materiały mają na celu zachowanie dziedzictwa Karate-dō Tsunami®. Zaprezentowany materiał w dziale serwisu należy traktować jako materiał informacyjny – poglądowy. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zdrowotne, wynikające z samodzielnego treningu, opartego o przedstawiony tutaj materiał. Autorzy wręcz rekomendują wszystkim zainteresowanym zajmowaniem się Karate-dō Tsunami®, bezpośredni kontakt z autoryzowanymi instruktorami, zrzeszonymi w Związku Sportowym Polska Federacja Karate-dō Tsunami®.

Ważne

Niejednokrotnie zdarza się, że nieautoryzowane kluby lub instruktorzy powołują się na współpracę ze Związkiem Sportowym Polska Federacja Karate-dō Tsunami® lub realizację jednego z autorskich projektów: Inwestujemy w młodzież, Stop agresji i przemocy, Naucz się bronić, DŌJŌ, Biegamy, Karate-dō łączy pokolenia oraz Uczymy ratować. Autoryzację instruktora, klubu lub realizowanego projektu można sprawdzić przesyłając zapytanie do biura Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami® na ten adres.