15.7 C
Warszawa
piątek, 24 maja, 2024.

10 kyū | lekcja 3

Zen = ćwiczenia medytacyjne

Medytacja wywodzi się z systemu yoga, z którego została przejęta przez buddyzm, a rozwinięta szczególnie przez jedną z jego szkół nazwaną właśnie z tego powodu „zen-shū” (jap. szkołą medytacyjną). Medytacja to proces psychiczny, który cechuje uwaga, czyli koncentracja (ześrodkowanie, skupianie) świadomości na określonym, wybranym obiekcie. świadomość jest zdolnością zdawania sobie sprawy z tego, co jest przedmiotem postrzegania lub doznawania.

Obiektem lub tematem medytacji mogą natomiast być: fakt, przedmiot, zjawisko, sytuacja, doznanie, przeżycie psychiczne, aktywność itp. Obiektów medytacji może być dowolna ilość. W związku z tym wyróżniamy wiele metod medytacyjnych, które w Karate-dō Tsunami® przyporządkowane są do poszczególnych stopni.

Przez medytację rozumie się określoną aktywność psychiczną, sprowadzającą się do krążenia myślami wokół jednego, wybranego tematu. Chodzi tu jednak o kontrolowanie umysłu, co przejawia się poddaniu kontroli jego działania, tj. myśli. W trakcie medytacji przez mózg przepływać muszą bowiem tylko takie myśli, jakie są przez nas pożądane, a nie dowolne wszystko jedno jakie. Medytacja polega zatem na ukierunkowaniu naszej uwagi na wybranym obiekcie, z pominięciem bodźców nieistotnych lub zakłócających.

Cele medytacji | W Karate-dō Tsunami® wyróżnia się cztery cele medytacji:

  • osiągnięcie, utrzymanie i pogłębianie zanmai (zrozumienia),
  • rozwijanie umiejętności koncentracji,
  • poprawa stanu zdrowia
  • regeneracja umysłu i ciała.

Satori (jap. olśnienie, oświecenie), w Karate-dō Tsunami® określane terminem zrozumienie, jest stanem fizycznego poznania rzeczywistości, zrozumienia istoty i sensu istnienia własnego oraz całego wszechświata. Oprócz satori ważnym celem medytacji jest rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi. Umiejętność ta stanowi zresztą istotę samego mechanizmu medytacji i jest cechą wszystkich procesów psychicznych. Trzecim celem medytacji jest poprawa stanu zdrowia w dwóch aspektach: fizycznym i psychicznym.

Praktyki medytacyjne wprawiają organizm człowieka w stan głębokiego odprężenia i relaksu. Uwalniają nasz system nerwowy od stresów i wzmacniają zdrowie psychiczne. Ponadto cechująca medytację koncentracja uwagi automatycznie pociąga za sobą kontrolowanie stanów wewnętrznych, a więc uczy zachowania dyscypliny wewnętrznej.

Metoda medytacji na stopień 10 kyū: MIRU-KOTO-NI SHUCHU-SURU

Metoda polega na maksymalnej koncentracji uwagi na “patrzeniu w ciemność” przy zamkniętych oczach, z odrzuceniem wszelkich innych doznań i myśli.

nowe słowa:

  • Miru-koto-ni shuchu-suru = koncentracja na patrzeniu
  • Satori = olśnienie, oświecenie
  • Zanmai = zrozumienie

10 kyū

Wszystkie zaprezentowane tutaj materiały mają na celu zachowanie dziedzictwa Karate-dō Tsunami®. Zaprezentowany materiał w dziale serwisu należy traktować, jako materiał informacyjny – poglądowy. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zdrowotne, wynikające z samodzielnego treningu, opartego o przedstawiony tutaj materiał. Autorzy wręcz rekomendują wszystkim zainteresowanym zajmowaniem się Karate-dō Tsunami®, bezpośredni kontakt z autoryzowanymi instruktorami, zrzeszonymi w Związku Sportowym Polska Federacja Karate-dō Tsunami®.

Ważne

Niejednokrotnie zdarza się, że nieautoryzowane kluby lub instruktorzy powołują się na współpracę ze Związkiem Sportowym Polska Federacja Karate-dō Tsunami® lub realizację jednego z autorskich projektów: Inwestujemy w młodzież, Stop agresji i przemocy, Naucz się bronić, DŌJŌ, Biegamy, Karate-dō łączy pokolenia oraz Uczymy ratować. Autoryzację instruktora, klubu lub realizowanego projektu można sprawdzić przesyłając zapytanie do biura Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami® na ten adres.