pOLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona Danych Osobowych

ZASADY I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZWIĄZEK SPORTOWY POLSKA FEDERACJA KARATE-DŌ TSUNAMI

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, ZWIĄZEK SPORTOWY POLSKA FEDERACJA KARATE-DŌ TSUNAMI z siedzibą w Warszawie informuje poniżej o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest ZWIĄZEK SPORTOWY POLSKA FEDERACJA KARATE-DŌ TSUNAMI z siedzibą w Warszawie. co oznacza, że ZWIĄZEK SPORTOWY POLSKA FEDERACJA KARATE-DŌ TSUNAMI odpowiada za wykorzystania Państwa danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z ZWIĄZKIEM SPORTOWYM pod adresem: szkolenia@edukacjawkarate.pl

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania numer telefonu, adres e-mail) będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umów oraz wykonania ciążących na Związku Sportowym obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, cele windykacyjne, dochodzenie roszczeń, obowiązek podatkowy, itp.

W przypadku imprez realizowanych przez Związek Sportowy, Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach nie wykraczających poza czynności związane z organizacją i promocją imprez takich jak zapisy, rejestracja uczestników, przyjmowanie wpłat, wydawanie pakietów startowych, publikacja wyników, przetwarzanie wizerunku w postaci zdjęć, nagrań filmowych, wywiadów, w celu wykorzystania ich przez prasę, radio, telewizję i inne media, a także media Związku Sportowego.

Jeśli wyrazili Państwo dodatkową zgodę, Państwa dane będą przetwarzane na cele marketingowe.

Podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest zawarta ze Związkiem Sportowym umowa lub deklaracja uczestnictwa w imprezie (przygotowanej przez Związek Sportowy). Jeśli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych na cele marketingowe, podstawą przetwarzania przez ZWIĄZEK SPORTOWY POLSKA FEDERACJA KARATE-DŌ TSUNAMI Państwa danych jest Państwa zgoda.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć tę zgodę: wysyłając e-maila na adres: szkolenia@edukacjawkarate.pl

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z usług których ZWIĄZEK SPORTOWY POLSKA FEDERACJA KARATE-DŌ TSUNAMI korzysta w celu realizacji umowy, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. do czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających) lub dla realizacji przez ZWIĄZEK SPORTOWY POLSKA FEDERACJA KARATE-DŌ TSUNAMI uzasadnionego interesu administratora danych. W przypadku imprez (organizowanych przez Związek Sportowy) Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji administratora danych.

Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do Państwa profilowania.

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W każdej chwili mogą Państwo żądać przeniesienia Państwa danych do innego administratora danych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez ZWIĄZEK SPORTOWY POLSKA FEDERACJA KARATE-DŌ TSUNAMI dane osobowe narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podanie Państwa danych do umowy jest konieczne w celu jej realizacji. Z kolei podanie adresu e-mail jest konieczne do celów windykacyjnych lub jeśli chcą Państwo otrzymywać newsletter. Podanie numeru telefonu do celów kontaktowych jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe nie są przez ZWIĄZEK SPORTOWY POLSKA FEDERACJA KARATE-DŌ TSUNAMI wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywoływać dla Państwa inne podobnie doniosłe skutki.

Administrator Danych Osobowych 
Prezes
ZWIĄZEK SPORTOWY POLSKA FEDERACJA KARATE-DŌ TSUNAMI

 

*wypełnienie obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Informacje podstawowe o ciasteczkach
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator ZS PFKT.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.