wt, 23.10.2018

Kluby

Zgodnie z § 13 Statutu Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami są kluby akceptujące statutowe cele Związku, które złożyły pisemną deklarację o przystąpieniu do Związku. Aktualny wykaz klubów ograniczony jest do klubów – założycieli Związku.