Kluby

Zgodnie z § 13 Statutu Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami są kluby akceptujące statutowe cele Związku, które złożyły pisemną deklarację o przystąpieniu do Związku. Aktualny wykaz klubów ograniczony jest do klubów – założycieli Związku.


UWAGA: Niejednokrotnie zdarza się, że nieautoryzowane kluby lub instruktorzy powołują się na współpracę ze Związkiem Sportowym Polska Federacja Karate-dō Tsunami lub realizację jednego z autorskich projektów: Inwestujemy w młodzież, Stop agresji i przemocy, Naucz się bronić, Karate-dō łączy pokolenia oraz Umiemy ratować.

Autoryzację instruktora, klubu lub realizowanego projektu można sprawdzić przesyłając zapytanie do biura Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami na ten adres.

Gold Sponsor

Współpraca

Sklep dla pasjonatów