Egzamin Piotra

Egzamin Piotra był jednym z pierwszych, jakie odbyły się podczas letniego zgrupowania w Sochocinie Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami. Nareszcie… 8 kyū. Wypracowane, dopieszczone i zdane w całości.

Patronat

Piotr Michalczyk uczęszcza na treningi do UKS Karate-dō w Warszawie, który prowadzi zajęcia w Dzielnicy Włochy. Piotr zawsze uśmiechnięty, pełen zaangażowania i energii potrafi bardzo pozytywnie nakręcać innych. Jest także instruktorem pierwszej pomocy!

Jak powiedział po egzaminie sensei Mirosław Pawliński 2 dan, teraz już będzie z górki… W komisji u Piotra zasiedli gakusei: Jakub Madejek, Marta Grzegorzewska i Adrianna Gryszka. Partnerem Piotra był deshi Olaf Imiołek.

Letnie Sesshin w tym roku odbywało się w Sochocinie. Głównym organizatorem był Związek Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami. Udział w zgrupowaniu wzięły osoby z Baboszewa, Płońska i Warszawy.