Edukacja w karate

Wybór Karate nie jest przypadkowy. Po przez stabilny trening można utrzymać zdrowie i sprawność fizyczną na wiele lat. Ćwiczenie technik rozwija nasz cały aparat ruchowy, dodatkowo stymulując pozytywnie wszystkie wewnętrzne organy. W treningu Karate oprócz rozwoju fizycznego ogromny nacisk kładziony jest na rozwój psychiczny (umysłowy).

To powoduje, że praktycznie każdy ćwiczący bez względu na punkt rozpoczęcia swojej drogi z Karate, posiada możliwość rozwoju w wielu różnych obszarach. Zdobywania kompetencji, wiedzy i umiejętności potrzebnych nam każdego dnia.

Na Dalekim Wschodzie istnieje pojęcie Kongo-zen, które bardzo dokładnie odzwierciedla sens treningu Karate, jako formy Karate-dō (*)

Umiejętność doskonalenia siebie niesie ze sobą świadomość naszego istnienia tu i teraz. Nie ma możliwości istnienia samodzielnego. Nikt z nas nie jest samodzielny w 100%. W każdym momencie naszego życia korzystamy z dóbr wytwarzanych przez innych ludzi (buty, jedzenie, ubranie, elektrotechnika itd.) Dokładnie tak samo, jak korzystają z dóbr wytwarzanych przez nas samych.

Jedynie na co mamy wpływ, to świadomy wybór naszego działania tu i teraz. Umiejętność kierowania swoim życiem tak, by było ono przykładem dla innych. Rozwój intelektualny jest nieunikniony. Pozostaje tylko świadomość tego, czy umiemy istnieć w środowisku nas otaczającym w zgodzie z prawami tego środowiska i natury.

Być przykładem, to znaczy być liderem w środowisku i społeczeństwie. Liderem, który po przez trening i swoje świadome postępowanie czyni wszystko najlepiej, jak tylko potrafi w każdej chwili swojego życia.

To jest istotą projektu EDUKACJA W KARATE.

Wszystkie opisane projekty na naszej stronie WWW, są przez nas realizowane z nadrzędnym celem, jakim jest dbanie o nasze zdrowie. Każdy z nich wymaga dokładnego przygotowania.