16.8 C
Warszawa
poniedziałek, 20 maja, 2024.

Czasy współczesne

W 1996 roku sensei Mirosław Pawliński 2 dan zainicjował realizację projektu menedżerskiego pod nazwą Związek Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami®. Do realizacji projektu zostali zaproszeni: sensei Zbigniew Kociński 2 dan, sensei Mariusz Obrycki 1 dan, sensei Krzysztof Lewandowski 1 dan, sensei Piotr Sawicki 3 dan, sensei Tadeusz Derehajło 2 dan, senpai Robert Kwiecień 3 kyū, gakusei Joanna Łaska 6 kyū.

Praktycznie całość materiału z zakresu Karate-dō Tsunami® została na nowo ułożona i przygotowana według wytycznych przyjętych podczas pierwszego spotkania założycielskiego Związku. Całość projektu została rozłożona na kilka etapów, z których najważniejsze można przedstawić w dużym skrócie następująco.

Lata 1996-2021 w odniesieniu do ćwiczących (zagadnienia wybrane):

 • Wybór programu Karate-dō Tsunami® oraz wdrożenie w klubach – ogólne założenia
 • Dostosowanie programu szkoleniowego dla grupy najmłodszej do 8 roku życia (teoria i praktyka)
 • Dostosowanie programu szkoleniowego dla grupy wiekowej do 15 lat (teoria i praktyka)
 • Dostosowanie programu szkoleniowego dla grupy wiekowej 15-30 lat (teoria i praktyka)
 • Dostosowanie programu szkoleniowego dla grupy seniorów – powyżej 30 lat
 • Dostosowanie programu szkoleniowego dla grup rodzinnych (zróżnicowanie wiekowe)
 • Wyznaczenie punktów kontrolnych dla ćwiczących. Jasnych, prostych i łatwych do zaakceptowania przez ćwiczących
 • Uzupełnienie programu szkoleniowego o materiał dotyczący nauki pierwszej pomocy
 • Uzupełnienie programu szkoleniowego o tematy uzupełniające – zen, psychologia, socjologia, anatomia, biomechanika, zarządzanie zespołami ludzkimi itd.

Lata 2001-2021 w odniesieniu do prowadzących szkolenia (zagadnienia wybrane):

 • Powstanie wymagań dla instruktorów, wdrożenie i praktyczne sprawdzenie wszystkich założeń. Współpraca z Uczelnią WS EWS (teoria i praktyka)
 • Dostosowanie programu szkoleniowego dla całej grupy osób prowadzących (teoria i praktyka). Współpraca z Uczelnią WS EWS (teoria i praktyka)
 • Podział i weryfikacja instruktorów: asystent, instruktor, trener, trener klasy mistrzowskiej. Współpraca z Uczelnią WS EWS (teoria i praktyka)
 • Udział w nieustannym podnoszeniu kwalifikacji instruktorów. Współpraca z Uczelnią WS EWS (teoria i praktyka)
 • Ujednolicenie metodyki i dydaktyki szkolenia Karate-dō Tsunami® (ustalenie co jest indywidualnym projektem, a co częścią składową całości). Współpraca z Uczelnią WS EWS (teoria i praktyka)
 • Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie kompetencji z obszaru kultury fizycznej. Współpraca z Uczelnią WS EWS (teoria i praktyka)
 • Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie kompetencji z obszaru – marketing, prowadzenie klubu, współpraca z Urzędami, klubami, związkami i sponsorami. Współpraca z Uczelnią WS EWS (teoria i praktyka)
 • Szkolenia z zakresu komunikacji, strategii komunikacji. Współpraca z Uczelnią WS EWS (teoria i praktyka)
 • Współpraca pomiędzy instruktorami. Zasady udziału w szkoleniach planowych (kluby), sezonowych (wiosna, jesień i zima) oraz centralnych (zgrupowania letnie).

Lata 2011-2021 w odniesieniu do Związku Sportowego (zagadnienia wybrane):

 • Wybór formy prawnej klubów. Rejestracja klubów: statut, prawa i obowiązki. Tworzenie regulaminów oraz zasad działania w środowisku. Współpraca z Uczelnią WS EWS
 • Wybór form finansowania klubów. Szkolenia dotyczące pozyskiwania funduszy. Współpraca z Uczelnią WS EWS
 • Rejestracja Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami®. Ustalenie zasad współpracy i finansowania wszelkich działań szkoleniowych. Współpraca z Uczelnią WS EWS
 • Unifikacja – Identyfikacja wizualna Związku Sportowego w tym: stroje, sala treningowa itd. Współpraca z Uczelnią WS EWS
 • Identyfikacja marketingowa w tym: ulotki, plakaty, strony WWW, wizytówki itd. Współpraca z Uczelnią WS EWS
 • Wprowadzenie programów (projektów): konkursy, stypendia, programów pro-społecznych itd. Współpraca z Uczelnią WS EWS
 • Powołanie tytułu prasowego. Rejestracja tytułu SHODAN. Czasopismo Związku Sportowego, które ma za zadanie opisać sukcesy ćwiczących
 • Rejestracja najważniejszych nazw i znaków w Urzędzie Patentowym RP. Współpraca z Uczelnią WS EWS

Podsumowanie… wkrótce.

Karate-dō Tsunami®

Ważne

Niejednokrotnie zdarza się, że nieautoryzowane kluby lub instruktorzy powołują się na współpracę ze Związkiem Sportowym Polska Federacja Karate-dō Tsunami® lub realizację jednego z autorskich projektów: Inwestujemy w młodzież, Stop agresji i przemocy, Naucz się bronić, DŌJŌ, Biegamy, Karate-dō łączy pokolenia oraz Uczymy ratować. Autoryzację instruktora, klubu lub realizowanego projektu można sprawdzić przesyłając zapytanie do biura Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami® na ten adres.