27.2 C
Warszawa
wtorek, 21 maja, 2024.

1 Dan

EGZAMINY TEORETYCZNE
 • Massaji – Masaż = egzamin obejmuje ogólne wiadomości dotyczące rodzajów i wykonywania masażu oraz podstawowe umiejętności z zakresu najprostszych technik masażu,
 • Tanto-jutsu – Sztuka walki nożem = egzamin obejmuje ogólne wiadomości i podstawowe umiejętności z zakresu “Sztuki walki nożem”,
 • Karate-dō supotsu – Egzamin obejmuje wiedzę ogólną dotyczącą powstania, celów i głównych różnic między Karate-d? a formą sportową tej sztuki walki,
 • Goshin-jitsu-no-kata (go-pięć, shin-nowy, jitsu-sztuka, zastosowanie) – zestaw chwytów samoobrony opracowanych przez ekspertów Kodokan = egzamin obejmuje teoretyczną i praktyczną znajomość sklasyfikowanych w grupy obron przed napastnikiem nieuzbrojonym i uzbrojonym,
 • Kyojuho – Organizacja i kierowanie = egzamin dotyczący ogólnych wiadomości z zakresu i zasad prowadzenia podstawowych jednostek szkoleniowych – wymagania na stopień 10 kyū w Karate-dō Tsunami®,
 • Kata-no bunkai = egzamin dotyczący ogólnych wiadomości na temat Kata, które występują na egzaminie technicznych na stopień 1 Dan oraz umiejętności analizowania i interpretacji tych form,
 • Waza – technika = porównanie techniki z zakresu najniższych stopni w 3 wybranych stylach/szkołach Karate,
 • Ronbun-no shinsa – obrona rozprawy mistrzowskiej = egzamin, podczas którego Uke przedstawia przygotowany temat – uzgodniony z Yūdansha Karate-dō Tsunami®.
PION KATA
 • Kata stylowe = po jednym kata z 3 różnych styli/szkół Karate np.: Shotokan, Wado-ryū, Matsubayashi-ryū. Jedna z prezentowanych form – Kata – odpowiada “pionowi form” (np.: Shotokan) prezentowanych przez Uke od stopnia 8 kyū wybranego stylu.
 • Kata Karate-dō Tsunami® = forma Karate-dō Tsunami®, której znajomość jest wymagana na stopień szkoleniowy 1 dan – SAN SAO (jap. trzy kije).
 • Kata kobudō = forma Karate-dō, w której występuje kobudō.
 • Tokui kata ichi-dan = prezentacja formy własnej bez użycia broni (minimum 20 technik).
PION KATA-NO BUNKAI
 • Interpretacja jednej formy, dowolnie wybranej spośród wcześniej prezentowanych na stopień 1 dan. Przeciwników do tej interpretacji wybiera Uke.
PION KUMITE

Yakusoku-kumite = prezentacja wymaganego materiału odbywa się po przez wykonanie na przemian z przeciwnikiem 10-ciu ataków i 10-ciu obron. W obronie występuje minimum 5 technik, aż do pełnego wyeliminowania przeciwnika. Prezentacja walki odbywa się z zachowaniem odpowiedniego dystansu (bez kontaktu).

wymagania egzaminacyjne

Ważne

Niejednokrotnie zdarza się, że nieautoryzowane kluby lub instruktorzy powołują się na współpracę ze Związkiem Sportowym Polska Federacja Karate-dō Tsunami® lub realizację jednego z autorskich projektów: Inwestujemy w młodzież, Stop agresji i przemocy, Naucz się bronić, DŌJŌ, Biegamy, Karate-dō łączy pokolenia oraz Uczymy ratować. Autoryzację instruktora, klubu lub realizowanego projektu można sprawdzić przesyłając zapytanie do biura Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami® na ten adres.